hands.jpg
Hercertificering (CHT-NL)

De (her)certificering is van de website gehaald omdat per beroepsvereniging andere SBU werden
toegekend. Dit gaf ongelijkheid en dit was niet de opzet van het NVHT.
We zijn daarom teruggegaan naar het hanteren van dagdelen. Daarnaast hebben we de
lastenverzwaring van de verplichte 80 punten voor korte scholing en symposia losgelaten.

Ter compensatie zal de volgende uiterste inleverdatum niet 1 Maart 209 zijn, maar 1 april 2019.

Onze excuses voor het ongemak, Bestuur NVHT.

U kunt hier het Aanvraagformulier herCHT-NL jan 2019 downloaden.
Lees vóór het invullen eerste de Toelichting puntentoekenning Nederlands Certificaat Handtherapeut 2019 en de veel gestelde vragen, FAQ Nederlands Certificaat Handtherapeut!
Eventueel heeft u Acrobat Reader 8.0 of hoger nodig om de documenten te lezen.

De kosten voor hercertificering zijn € 50,- per aanvraag.
(Indien geen lid van het NVHT zijn de kosten voor certificering € 150,-)
U kunt dit bedrag overmaken naar Rabobank, IBAN-nummer NL86RABO0192082078
onder vermelding van uw naam, lidnummer en het kenmerk 'Hercertificering CHT-NL'.