hands.jpg
Nieuwsarchief

Geachte collega's,

Regelmatig krijgen wij berichten van (fysio)therapeuten die aangeven geen punten voor symposia toegekend te hebben gekregen.

De punten voor ergotherapeuten kennen wij zelf toe aan de hand van de aanwezigheidslijsten. Mis je als ergotherapeut punten, dan kun je dit per mail aangeven aan ons, met aanwezigheidscertificaat en KP-nummer, en dan kunnen wij alsnog punten toekennen. Dit doen we echter alleen nog wanneer je daarvoor contact opneemt voorafgaand aan het volgende symposium. In overige situaties zul je het symposium zelf moeten toevoegen als ongeaccrediteerde activiteit in je KP-register, met toevoeging van je certificaat.

De punten voor fysiotherapeuten worden door het KNGF toegekend. Mis je als fysiotherapeut punten, dan zul je via mail het KNGF moeten benaderen met vermelding van lidmaatschapsnummer. Voeg daarbij je aanwezigheidscertificaat als bewijsstuk toe.

Daarnaast kunnen er GEEN punten worden toegekend wanneer uw KP-nummer/ KNGF-lidmaatschapsnummer en naam niet overeen komen met de naam waaronder u zich voor de symposia registreert.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de Symposium commissie,

Ellen Giesen