hands.jpg
Nieuwsarchief

Om het inloggen te vergemakkelijken hebben we een pdf handleiding gemaakt. Je kan hiermee gewapend stap voor stap de inlogprocedure doorlopen.
Jullie helpen ons heel erg door dit te doen.

ledenadmininistratie NGHT,
John Schaap & Hans van den Berg