hands.jpg
Nieuwsarchief

Tunnelvisie?! CTS en tendinitiden
St. Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam (SLAZ) aanvang 13.30 u. (zaal open 12.30 u.)
Aanmelden verplicht per mail aan symposiumnght@gmail.com
Gratis voor leden o.v.v.het lidnummer. Niet-leden: € 45 over te maken op giro 3333038 t.a.v. het o.v.v. NGHTnajaarssymposium 2010 of contant aan de zaal.
programma