hands.jpg
Nieuwsarchief

Binnen de EFSHT wordt het Permanent Scientific Committee (PSC) opnieuw geinstalleerd.

De commissie zal uit 5 leden bestaan die het wetenschappelijk orgaan van onze Europese koepel zullen vormen. Belangrijkste taak is het beoordelen en selecteren van de aangeboden voordrachten voor wetenscappelijke bijeenkomsten van het EFSHT. De zittingsduur is 2 jaar. Het NGHT wil graag een voordracht doen en roept geïnteresseerde en geschikte kandidaten op zich te melden. Sluitingdatum voor de voordracht is 2 december 2004.Gevraagd wordt o.a.:
- uitstekende kennis van handproblematiek en handrevalidatie
- aantoonbare wetenschappelijke kwaliteiten
- ervaring in beoordeling van het wetenschappelijk niveau van voordrachten en artikelen

Informatie op www.eurohandtherapy.org en bij ondergetekende.

Hans van den Berg, voorzitter van het NGHT
h.van.den.berg@wolmail.nl