hands.jpg
Nieuwsarchief


MA Minis promotie.jpg

Op 13 november 2013 is NGHT-(bestuurs)lid van het eerste uur Marie-Antoinette van Kuyk-Minis, ergotherapeut en docent aan de HAN gepromoveerd aan de Radbout Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar Sustainability of Work for Persons with Neuromuscular Diseases.

boekje MA Minis-1.jpeg

In het boekje is het NGHT-logo verwerkt dat ontworpen is door de in 2008 overleden echtgenoot van Marie-Antoinette, Harry van Kuyk

Promotie Behoud van betaald werk bij een spierziekte
M.A. Minis

Voor haar promotie heeft ergotherapeut Marie-Antoinette Minis, hoofddocent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzocht welke factoren van invloed zijn op het werk bij mensen met een spierziekte waarvan de symptomen zich op volwassen leeftijd openbaren. Spierziekten leiden tot relatief hoge zorgkosten en hebben consequenties voor de maatschappelijke participatie, onder andere op het gebied van werk. Het proefschrift Sustainability of work for persons with neuromuscular diseases geeft inzicht in het belang van betaald werk voor mensen met een spierziekte en in de persoonlijke en omgevingsfactoren die de arbeidsparticipatie beïnvloeden.

Enkele bevindingen:

• Mensen die een spierziekte krijgen, zijn geneigd hun klachten relatief laat te melden op het werk. Ze zijn bang voor de nadelige gevolgen, zoals het verlies van werk.
• Het behoud van werk is een onderwerp waarover vaak niet wordt gesproken met de behandelend medisch specialist. Doorverwijzing naar instanties die kunnen helpen, vindt daardoor niet tijdig plaats.

Alleen met steun van de werkgever kunnen mensen hun baan behouden.
In haar proefschrift doet Minis aanbevelingen voor mensen met een spierziekte, neurologen en paramedici. Bijvoorbeeld:

• Toegankelijke informatie is belangrijk om mensen met een spierziekte te ondersteunen bij het omgaan met onder meer procedures en regelingen.

• Voor de neuroloog moet het net zo gewoon worden om te vragen naar het werk, als naar de spierkracht of vermoeidheid.

• Voor vroegtijdige en grondige analyse van de werkproblemen is snelle doorverwijzing naar een ergotherapeut nodig; als de situatie complex is naar een revalidatieteam onder leiding van een revalidatiearts.

• Wanneer de arbeidsparticipatie door een spierziekte onder druk staat, is goede samenwerking nodig tussen de gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg.

hvdb