hands.jpg
Nieuwsarchief

Op initiatief van de NVPC (Ned. Ver. v Plast. Chir) en met ondersteuning van de Orde Med. Spec. is een nieuwe richtlijn Ziekte van Dupuytren gemaakt. Helaas hoorden wij pas na vaststelling van de richtlijn. Inmiddels is er contact geweest met de opstellers en hebben wij de toezegging te zullen worden betrokken bij revisies en nieuwe richtlijnen voor hand- en polsgerelateerde aandoeningen.