hands.jpg
Nieuwsarchief

Promoveren? Publiceren? Voordracht houden?

Vertaalassistentie

Ben je bezig met het schrijven van een proefschrift (op het gebied van handtherapie) van een artikel voor een Engelstalig tijdschrift of met een Power Point- presentatie?

Wil je dat een collega handtherapeut je tekst vertaalt naar het Engels of dat een Engelse tekst gecorrigeerd wordt? Dat kan dan zonder kosten.

Gaby van Meerwijk, Amsterdam,

Fysiotherapeut/handtherapeut,

Cambridge Certificate,

Referenties beschikbaar.

Mail naar gabym.vanmeerwijk@hetnet.nl.