hands.jpg
Nieuwsarchief

Er zijn verschillende vragen binnen gekomen bij de penningmeester en het secretariaat over de afboeking van de contributie.
Het NGHT kent sinds 2012 (AV) alleen nog een lidmaatschap met automatische incasso. Daarover heeft iedereen een bericht gehad. Afboeking gebeurt in januari van elk jaar (€ 52,50). Er wordt geen rekening verstuurd. Als betalingsbewijs kan een afdruk van de afboeking worden gebruikt.
De penningmeester zal 2 weken voorafgaand aan de incasso een algemeen emailbericht sturen.