hands.jpg
CPK

Mieke Fransen-Rassel (contactpersoon)
Melanie Eissens
Saskia Sizoo
Lucelle van de Ven - Stevens
Madelein Vroomen
Marc Wijngaarden

In het bestuur verzorgt Marc Wijngaarden het contact met de commissie.

lees verder »

De Education Committee van de EFSHT heeft drie documenten ontwikkeld die de basis vormen voor de aanvraag van het toekomstige Europese Certificaat Hand Therapeut (ECHT). Dit zijn:
1. Het EFSHT 'Hand Therapist Profile'
2. Het ECHT Curriculum
3. Het ECHT 'Portfolio Handbook'

lees verder »

De commissie Deskundigheidsbevordering heeft haar naam gewijzigd in Commissie Profilering en Kwaliteitsbevordering (CPK). Hiermee wordt duidelijker aangegeven met welke dossiers zij zich bezig houdt.

Het afgelopen jaar heeft de commissie deskundigheidsbevordering een oproep gedaan aan de leden van het NGHT om mee te doen aan een vergelijkend onderzoek van de handenpraktijken in Nederland en de VS/Canada.

lees verder »

De commissie Deskundigheidsbevordering heeft de laatste 2 jaar hard gewerkt aan het engelstalige concept functieprofiel. Het Handtherapist Profile is nu ook als pdf-file te downloaden.
Handtherapist Profile concept 1.1[pdf]

De beknopte profielschets 'Ergo-/fysiotherapeut gespecialiseerd in handtherapie' is door de commissie van 1,5 kantje uitgewerkt tot een 10 bladig 'Functieprofiel ergotherapeut-handtherapeut/fysiotherapeut-handtherapeut'. De 1e conceptversie is nu klaar en is in juni 2005 tijdens het Europees overleg van het EFSHT ingebracht.

lees verder »

De commissie Deskundigheidsbevordering (DKB) is in 2003-2004 bezig geweest met vervolg op de ontwikkeling van de profielschets voor een ergo-/fysiotherapeut gespecialiseerd in handtherapie. Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2004 heeft Madelein Vroomen, voorzitter van de commissie Deskundigheidsbevordering, verslag gedaan van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Voor al diegenen die er niet bij waren of die hetgeen verteld is nog eens rustig willen nalezen, volgt hier het verslag.

lees verder »
22.12.2004 Naamsverandering

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 mei 2003 is een voorstel in stemming gebracht voor naamsverandering van de al eerder door ons opgestelde profielschets voor een ergo- of fysiotherapeut gespecialiseerd in handtherapie. Als commissie merkten we dat deze naam, voor dagelijks gebruik, veel te lang is. We kwamen verschillende benamingen tegen, die mensen gebruikten, zoals handtherapeut, handfysio- of handergotherapeut. Tijdens de AV van afgelopen mei hebben we daarom de naam opnieuw ter stemming gebracht.

lees verder »