hands.jpg
Onderzoeken

Wilt u een:
- onderzoek melden?
- onderzoeksopzet weergegeven?
- deadline voor inclusie melden?
- correspondentieadres vermelden?

Of wilt u aandacht voor een komend onderzoek vragen?

Stuur ons dan een mail.

Aan: onderzoekers en projectleiders.

Betreft: inventarisatie projecten handtherapie/handchirurgie

Geachte heer/mevrouw,

De Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT) stelt zich tot doel om de handtherapie zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin te bevorderen. Voor en door leden zijn al diverse doelstellingen bereikt, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie, de (wetenschappelijke) symposia, het certificeringstraject (CHT-NL) en een erkend 'Profiel specialisatie hand-ergotherapeut'.

Om de missie van de NVHT te realiseren richt de Commissie Profilering en Kwaliteitsbevordering (CPK) zich dit jaar ook op het verkrijgen van een overzicht van de diverse onderzoeken en projecten die in Nederland gaande zijn op het gebied van de handtherapie.

Overzicht onderzoeken en projecten

Graag wil de CPK de mogelijkheid bieden aan instellingen en/of onderzoekers om lopende onderzoeken en projecten onder de aandacht te brengen op de website van de NVHT en in het tijdschrift.

Door de vermelding van onderzoeksprojecten of ontwikkelingen kunnen NVHT leden op de hoogte blijven welke onderzoeksactiviteiten in welke instelling of praktijk plaatsvinden. Dit kan voorkómen dat men op twee verschillende plekken hetzelfde onderzoek gaat uitvoeren. Hiermee wordt tevens onderlinge samenwerking op nationaal en internationaal niveau gestimuleerd met o.a. universiteitsziekenhuizen, universiteiten, handencentra, handspecialisten en handtherapeuten.

Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen hopen wij van harte dat u hieraan wilt mee werken. Graag nodigen wij u daarom uit om bijgevoegd formulier in te vullen en te retourneren of het formulier te downloaden via de website van het NVHT, zie tabblad over NVHT - onderzoeken.

Indien het onderzoek en/of project is afgerond zouden wij het op prijs stellen als u de onderzoeksresultaten met ons zou willen delen, ook dit is mogelijk via de website van het NVHT.

Wij danken u bij voorbaat,

Commissie Profilering en Kwaliteitsbevordering (CPK)

"Clinimetrics in Hand Therapy: Hand Assessment Recommendations for Therapy"

door Lucelle van de Ven-Stevens

Download hier de PDF-versie van het proefschrift.

13.06.2012 HandART project

information HandART project.pdf

Dit project bestaat uit 4 voorbereidende studies en een Delphi studie:
Voorbereidende studies:
Review en Clinimetrische Review
ICF Core Sets for Hand Conditions
Selectie van Instrumenten uitgaande van ICF Core Set
Validiteitstudie
Delphi Studie

lees verder »
Er is een mailing verzonden op 21 april aan alle NGHT-leden op zoek naar EXPERTS voor drie Delphi-rondes als onderdeel van een behandelrichtlijnen project. lees verder »

Oud NGHTbestuurslid Ton A.R. Schreuders is 24 november 2004 gepromoveerd aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit op een proefschrift getiteld Muscle Strength Measurements of the Hand.

lees verder »