hands.jpg
Tarieven

Voor de door de NVHT gehanteerde tarieven voor lidmaatschapsvormen en diensten kunt u de Tarieven NVHT downloaden.

Voor sponsoren en adverteerders is het ook mogelijk om in overleg met de penningmeester te zoeken naar de beste vorm en voorwaarden.

Penningmeester (John Schaap), admin@handtherapie.com, rekeningnummer NVHT: NL86RABO0192082078 t.n.v. penningmeester NVHT