De abstracts van ons najaarssymposium van dd. 7-11-2014 met als thema Huid in Hand; een multidisciplinaire benadering, zijn via het ledendeel te downloaden

De beloofde lijsten (rainbowlijsten en Mc Gill-DLV), die genoemd zijn door Karin Boer in haar presentaties op het NGHT symposium van 7 november j.l. over diagnostiek en behandeling van neuropathische pijn, zijn beschikbaar op het ledendeel van deze site.

Om het inloggen te vergemakkelijken hebben we een pdf handleiding gemaakt. Je kan hiermee gewapend stap voor stap de inlogprocedure doorlopen.
Jullie helpen ons heel erg door dit te doen.

ledenadmininistratie NGHT,
John Schaap & Hans van den Berg

Onder de titel: Huid in Hand; een multidisciplinaire benadering, wordt op 7 November ons najaarssymposium georganiseerd.

Lokatie: Hotel Breukelen
Tijd: 10:00 - 16:30 uur

Op dit symposia spreken artsen, huidtherapeuten en handtherapeuten.
Het programma kunt u  hier downloaden
Hier inschrijven

Het digitale abstractboekje kunt u hier downloaden.
Op lokatie zullen ook gedrukte exemplaren aanwezig zijn.

Voor eventuele vragen over het symposium kun je mailen met sympcienght@gmail.com

Geachte collega's,

Regelmatig krijgen wij berichten van (fysio)therapeuten die aangeven geen punten voor symposia toegekend te hebben gekregen.

De punten voor ergotherapeuten kennen wij zelf toe aan de hand van de aanwezigheidslijsten. Mis je als ergotherapeut punten, dan kun je dit per mail aangeven aan ons, met aanwezigheidscertificaat en KP-nummer, en dan kunnen wij alsnog punten toekennen. Dit doen we echter alleen nog wanneer je daarvoor contact opneemt voorafgaand aan het volgende symposium. In overige situaties zul je het symposium zelf moeten toevoegen als ongeaccrediteerde activiteit in je KP-register, met toevoeging van je certificaat.

De punten voor fysiotherapeuten worden door het KNGF toegekend. Mis je als fysiotherapeut punten, dan zul je via mail het KNGF moeten benaderen met vermelding van lidmaatschapsnummer. Voeg daarbij je aanwezigheidscertificaat als bewijsstuk toe.

Daarnaast kunnen er GEEN punten worden toegekend wanneer uw KP-nummer/ KNGF-lidmaatschapsnummer en naam niet overeen komen met de naam waaronder u zich voor de symposia registreert.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de Symposium commissie,

Ellen Giesen

opnieuw aanmelden publieke lijst
In het nieuwe leden-administratiesysteem kan ieder lid aangeven of de praktijk of het centrum waar men werkt wordt opgenomen in de publieke lijst. Per adres wordt maar één vermelding toegestaan (zoals het ook in het oude systeem was).
NB: Ook leden die al in deze lijst stonden moeten zich opnieuw aanmelden!

De admin heeft nu dubbele vermeldingen gewist en de vermelding gekoppeld aan het lid met het laagste lidnummer (met behoud van de vermelding op de kaart als 'Praktijkadres met tenminste één CHT-NL gecertificeerde handtherapeut: de groene punaise).

two things:

- graag in de toekomst geen dubbele vermeldingen maken
- controleer bij vertrek van een collega of de vermelding in de lijst moet worden aangepast

Vandaag is de email verstuurd waarmee de NGHT leden hun eigen gegevens kunnen beheren. We hopen dat alle leden dit zo snel mogelijk doen. We krijgen hiermee een steeds up-to-date lijst van gegevens waardoor we beter in staat zijn informatie door te geven aan leden, patiënten en verwijzers.

het bestuur