opnieuw aanmelden publieke lijst
In het nieuwe leden-administratiesysteem kan ieder lid aangeven of de praktijk of het centrum waar men werkt wordt opgenomen in de publieke lijst. Per adres wordt maar één vermelding toegestaan (zoals het ook in het oude systeem was).
NB: Ook leden die al in deze lijst stonden moeten zich opnieuw aanmelden!

De admin heeft nu dubbele vermeldingen gewist en de vermelding gekoppeld aan het lid met het laagste lidnummer (met behoud van de vermelding op de kaart als 'Praktijkadres met tenminste één CHT-NL gecertificeerde handtherapeut: de groene punaise).

two things:

- graag in de toekomst geen dubbele vermeldingen maken
- controleer bij vertrek van een collega of de vermelding in de lijst moet worden aangepast

Vandaag is de email verstuurd waarmee de NGHT leden hun eigen gegevens kunnen beheren. We hopen dat alle leden dit zo snel mogelijk doen. We krijgen hiermee een steeds up-to-date lijst van gegevens waardoor we beter in staat zijn informatie door te geven aan leden, patiënten en verwijzers.

het bestuur

Op het ledendeel is de nieuwe Newsletter van de International Federation of Societies for Handtherapie (IFSHT) gepubliceerd.

Ik wil alle bestuurs- en commissieleden waarmee ik heb mogen samenwerken bedanken voor de mooie tijd en de fijne samenwerking. Ik bedank jullie ook voor het erelidmaatschap dat voor mij een mooiste beloning is voor de rol die ik heb vervuld. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes.
Hans van den Berg

foto.JPG

Tijdens de AV op 16 mei 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Hans van den Berg, Melanie Eissens en Gilbert Westdorp en zijn afgetreden. Hun plaatsen zijn ingenomen door John Schaap, Annemieke Videler en Daan Wessing.

CIMG0641.JPG

Aftredend bestuur vlnr: Hans van den Berg (vz), Eleonore Sleegers (b), Melanie Eissens (b), KarinBoer (s), Nicole de Wit (b) en Gilbert Westdorp (pm)

CIMG0643.JPG

Nieuw bestuur vlnr: John Schaap (pm), Eleonore Sleegers (b), Nicole de Wit (s), Karin Boer (vz), Daan Wessing (b) en Annemieke Videler (b)

De Agenda en stukken behorend bij AV 24 staan online voor NGHT-leden in het ledendeel. Ook het beroepsprofiel Ergo-Handtherapeut is hier beschikbaar.

U kunt  hier het dagprogramma downloaden van dit symposium.
Tijdens dit symposium nemen we afscheid van onze voorzitter Hans van den Berg.