Vindt u het ook tijd voor erkenning van Handtherapie voor fysiotherapeuten in Nederland? Ga dan naar deze website: http://erkenhandtherapie.petities.nl en teken de petitie!

U kunt hier (in het ledendeel) de documenten downloaden voor de algemene ledenvergadering tijdens het jubileumcongres op 6 juni 2015.

Sinds maart 2015 is de naam van onze vereniging officieel statutair gewijzigd: Nederlandse Vereniging voor HandTherapie (NVHT). De website is aangepast. Op sommige plekken zult u nog NGHT aantreffen, dit heeft te maken met de zoekfunctie.

De abstracts van ons najaarssymposium van dd. 7-11-2014 met als thema Huid in Hand; een multidisciplinaire benadering, zijn via het ledendeel te downloaden

De beloofde lijsten (rainbowlijsten en Mc Gill-DLV), die genoemd zijn door Karin Boer in haar presentaties op het NGHT symposium van 7 november j.l. over diagnostiek en behandeling van neuropathische pijn, zijn beschikbaar op het ledendeel van deze site.

Om het inloggen te vergemakkelijken hebben we een pdf handleiding gemaakt. Je kan hiermee gewapend stap voor stap de inlogprocedure doorlopen.
Jullie helpen ons heel erg door dit te doen.

ledenadmininistratie NGHT,
John Schaap & Hans van den Berg

Geachte collega's,

Regelmatig krijgen wij berichten van (fysio)therapeuten die aangeven geen punten voor symposia toegekend te hebben gekregen.

De punten voor ergotherapeuten kennen wij zelf toe aan de hand van de aanwezigheidslijsten. Mis je als ergotherapeut punten, dan kun je dit per mail aangeven aan ons, met aanwezigheidscertificaat en KP-nummer, en dan kunnen wij alsnog punten toekennen. Dit doen we echter alleen nog wanneer je daarvoor contact opneemt voorafgaand aan het volgende symposium. In overige situaties zul je het symposium zelf moeten toevoegen als ongeaccrediteerde activiteit in je KP-register, met toevoeging van je certificaat.

De punten voor fysiotherapeuten worden door het KNGF toegekend. Mis je als fysiotherapeut punten, dan zul je via mail het KNGF moeten benaderen met vermelding van lidmaatschapsnummer. Voeg daarbij je aanwezigheidscertificaat als bewijsstuk toe.

Daarnaast kunnen er GEEN punten worden toegekend wanneer uw KP-nummer/ KNGF-lidmaatschapsnummer en naam niet overeen komen met de naam waaronder u zich voor de symposia registreert.

Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de Symposium commissie,

Ellen Giesen